KT: NGUYỄN THỊ THÚY ĐẠT

KT: NGUYỄN THỊ THÚY ĐẠT

Thúy Đạt phụ trách kết toán văn phòng, là một người rất chuyên tâm, cẩn thận trong công việc, Đạt có khả năng xử lý cnhững vấn đề khó khăn một cách nhẹ nhàng. 

 

Facebook Chat