NGUYỄN HỮU TÙNG

QL KT. NGUYỄN HỮU TÙNG

Tùng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế , quản lý triển khai các dự án kiến trúc lớn và nhỏ

Anh đã từng làm việc tại các văn phòng thiết kế  IDco, SICC, và Việt Phú An

“ Tôi luôn luôn đổi mới tư duy và  cách suy nghĩ để đưa ra những giải pháp mang tính chính xác cao, hiệu quả cao đến các công trình , dự án “

Facebook Chat