HOÀNG QUYÊN

QL KT. HOÀNG QUYÊN

Tùng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế , quản lý triển khai các dự án kiến trúc lớn và nhỏ

“ Tôi luôn luôn đổi mới tư duy và  cách suy nghĩ để đưa ra những giải pháp mang tính chính xác cao, hiệu quả cao đến các công trình , dự án “

Facebook Chat