CAFÉ 01

 © DATAA architecture and design

 design by dataa

 © DATAA architecture and design

 

 © DATAA architecture and design 

 

© DATAA architecture and design 

 

© DATAA architecture and design   

 

© DATAA architecture and design 

 

© DATAA architecture and design 

 

© DATAA architecture and design  

 

© DATAA architecture and design  

 

© DATAA architecture and design  

 

Dự án: CAFE 01

Chủ đầu tư : Cá nhân

Thiết kế: DATAA architecture and design

Địa điểm: Bình Định, Việt Nam

Nhóm thiết kế: Trần Nhật Thu, Trường Minh, Hữu Tùng.

Năm thực hiện: 2016

Tình trạng: Đang thực hiện.

>>> tư vấn thiết kế kiến trúc | tư vấn thiết kế quy hoạch thiết kế cảnh quan sân vườn

Facebook Chat