NỘI THẤT MELOSA GARDEN VILLA

© DATAA architecture and design

 

Thiết kế: DATAA architecture and design 

Chủ đầu tư: Tư nhân

Nhóm thiết kế: Trần Nhật Thu, Quách Hoài Thương, Hữu Tùng.

Vị trí: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tình trạng: Đang xây dựng

Năm dự kiến hoàn thiện:  2017

 

 © DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

Thiết kế: DATAA architecture and design 

Chủ đầu tư: Tư nhân

Nhóm thiết kế: Trần Nhật Thu, Ngô Đình Mai Nhi, Hữu Tùng.

Vị trí: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tình trạng: Đang xây dựng

Năm dự kiến hoàn thiện:  2017

Facebook Chat