PLEIKU CENTER

 

 

 

Dự án: PLEIKU CENTER

Địa điểm: Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Chức năng: Tổ hợp thương mại và Khách sạn 

Chủ đầu tư: unnamed

Thiết kế kiến trúc: DATAA

Thiết kế kết cấu và M&E: KIẾN QUỐC

Nhóm thực hiện: Trần Nhật Thu, Hồ Đức Hoàng, Trường Minh, Hưu Tùng

Năm thực hiện: 2016

Tình trạng: Đang thực hiện.

>>> Biệt thự Thảo Điền | Trường đại học hàng hải

Facebook Chat