DATAA - ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ BỀN VỮNG

QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN

- Đô thị được hình thành bởi những công trình Kiến Trúc và trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Mỗi thế hệ có một công việc để làm với những yếu tố mà họ đặc biệt thích, sự tiến bộ của kỹ thuật xây dựng cũng như mối quan tâm của họ tới Nghệ Thuật.

- Chúng tôi không muốn cố gắng áp đặt một khuôn mẫu nào đã có từ trước cho các ý tưởng mà cố gắng để mọi thứ tự nhiên hình thành trong sự đa dạng. Trong đó sự trải nghiệm cá nhân, bối cảnh tự nhiên gắn liền, văn hóa, xã hội và tất cả các mối quan hệ khác liên quan tới mỗi dự án là cốt lõi để hình thành các ý tưởng độc đáo. Điều này tạo ra sự tiếp cận chính xác cho mỗi dự án, tránh sự vô cảm của nhân bản vô tính.

- Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin làm cho tốc độ thiết kế nhanh hơn với nhiều thư viện có sẵn…tuy nhiên điều này làm tăng khả năng nhân bản vô tính mà thiếu đi tư tưởng, lập kế hoạch và tình yêu nghệ thuât.

DATAA luôn cố gắng khai thác tối đa và làm cân bằng mọi khía cạnh đa dạng và phức tạp đó trong quá trình phát triển các dự án.

 

 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là một yếu tố xuyên suốt trong tất cả giai đoạn nghiên cứu của tất cả các dự án với những yếu tố mà chúng tôi đặc biệt quan tâm:

- Thiết kế xanh bằng các phương án sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, vật liệu tự nhiên và tái chế được: Ánh sáng mặt trời, gió, cây xanh, mặt nước, các thảm thực vật, các vật liệu dịa phương, vật liệu tái chế... được sử dụng như là một trong những nguyên vật liệu kiến tạo nên không gian và hình thể công trình.

- Cân bằng giữa sự xuất hiện và tồn tại của Kiến Trúc với các yếu tố Văn Hóa và bối cảnh Tự nhiên gắn liền: Chúng tôi quan niệm mỗi công trình như là một vật thể liên kết vào và chiếm chỗ mặt đất tự nhiên và sự chiếm chỗ đó càng nhỏ, càng ít càng tốt.

- Thiết kế mà tất cả các yếu tố liên quan khác: con người, phương án triền khai xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu, tính nhạy cảm về thương mại, ... có thể được cân bằng ở mức tối đa, nhằm tạo ra tương lai bền vững nhất cho phát triển.

 

  SỨ MỆNH CỦA DATAA:

TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY TỐT NHẤT VỀ THỰC HÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THEO HƯỚNG CÂN BẰNG VÀ BỀN VỮNG.

 

   >> Khám phá các dự án do DATAA thực hiện 

   >> Liên hệ ngay với DATAA để các kiến trúc sư nghe và hiểu về dự án tuyệt vời của bạn.

Zalo Gọi điện
Hotline tư vấn miễn phí: 0357639629