Tầm nhìn

 

 

QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN

   Đô thị được hình thành bởi những công trình Kiến Trúc và trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Mỗi thế hệ có một công việc để làm với những yếu tố mà họ đặc biệt thích, sự tiến bộ của kỹ thuật xây dựng cũng như mối quan tâm của họ tới Nghệ Thuật.

   Chúng tôi không cố gắng áp đặt một khuôn mẫu nào đã có từ trước cho các ý tưởng mà cố gắng để mọi thứ tự nhiên hình thành trong sự đa dạng. Trong đó sự trải nghiệm các yếu tố, bối cảnh, các mối quan hệ liên quan tới mỗi dự án là cốt lõi để hình thành các ý tưởng độc đáo. Điều này tạo ra sự tiếp cận chính xác cho mỗi dự án, tránh sự vô cảm của nhân bản vô tính.

   Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin làm cho tốc độ thiết kế nhanh hơn với nhiều thư viện có sẵn…tuy nhiên điều này làm tăng khả năng nhân bản vô tính mà thiếu đi tư tưởng, lập kế hoạch và tình yêu nghệ thuât.

   DATAA cố gắng khai thác tối đa mọi khía cạnh đa dạng của văn hóa, thẫm mỹ và kỹ thuật xây dựng tiên tiến trong quá trình phát triển các dự án.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là một yếu tố xuyên suốt trong tất cả giai đoạn nghiên cứu của tất cả các dự án quy mô lớn nhỏ với những yếu tố mà chúng tôi đặc biệt quan tâm:

Thiết kế xanh bằng các phương án sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, vật liệu tự nhiên và tái chế được.

Cân bằng giữa sự xuất hiện và tồn tại của Kiến Trúc với các yếu tố Văn Hóa và bối cảnh tự nhiên gắn liền.

Thiết kế mà tất cả các yếu tố liên quan có thể được cân bằng ở mức tối đa, nhằm tạo ra tương lai bền vững nhất cho phát triển.

 

 SỨ MỆNH CỦA DATAA:

TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU.

 

Facebook Chat