CAO TRƯỜNG MINH

KTS. CAO TRƯỜNG MINH

Là người đồng sáng lập DATAA architecture and design.

 Trường Minh đã có hơn 8 năm kinh nghiệm, anh từng làm việc tại các văn phòng thiết kế IDCo, HTT Group, và (PIST) trước khi sáng lập DATAA, với vai trò chính là tham gia thiết kế phương án và quản lý triển khai nhiều dự án với nhiều thể loại và quy mô khác nhau. 

Trường Minh có một niềm đam mê kiến trúc rất lớn. Anh luôn cố gắng từng chút để có thể hiện thực hóa các ý tưởng kiến trúc một cách hoàn hảo nhất có thể, mục tiêu cùng với DATAA tạo ra được nhiều công trình tuyệt vời trong tương lai.

"Một công trình Kiến Trúc được xây dựng nó sẽ tồn tại trong một thời gian rất giài, đôi khi hàng thế kỷ, cho thấy trách nhiệm của người kiến trúc sư là rất lớn cho những đồ án của mình tạo ra" 

Facebook Chat