ĐỖ NHẤT LÂM

 KTS. ĐỖ NHẤT LÂM

Là Kiến trúc sư triển khai của DATAA architecture and design. Lâm là người luôn mang sắc thái nội tâm điềm tĩnh nhẹ nhàng vào trong công việc và trong công trình Kiến Trúc. 

“Kiến trúc như là cuộc sống và tôi muốn cuộc sống con người luôn được tốt hơn mỗi ngày”

 

 

 

 

Facebook Chat