NGÔ ĐÌNH MAI NHI

Mai Nhi có nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cảnh quan cho các dự án. Cô có kỹ năng và năng lực sáng tạo mạnh mẽ, thoát đạt.

 

Facebook Chat