NGUYỄN QUỐC TRUNG

Quốc Trung là kiến trúc sư cao cấp của DATAA architecture and design.

Anh có hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án quy mô nhỏ và lớn, các dự án có tính phúc tạp cao về kỹ thuật.

 

 

 

 

Facebook Chat