VƯƠNG THỊ THANH TRÚC

 

KTS. Vương Thị Thanh Trúc

Là Kiến trúc sư Concept của DATAA architecture and design. Thanh Trúc là người luôn mang sắc thái nội tâm điềm tĩnh nhẹ nhàng vào trong công việc và trong công trình kiến trúc. 

“Kiến trúc như là cuộc sống và tôi muốn cuộc sống con người luôn được tốt hơn mỗi ngày”

 

 

 

 

Facebook Chat