DVC Office Building

© DATAA architecture and design

 

Thiết kế: DATAA architecture and design

Chủ đầu tư: 

Nhóm thiết kế Phương án: Trần Nhật Thu, Cao Trường Min, Hữu Tùng, Hồ Trang

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tình trạng: Phương án

Năm thiết kế:  2016

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

 

© DATAA architecture and design

  

© DATAA architecture and design

 

Thiết kế: DATAA architecture and design

Chủ đầu tư: 

Nhóm thiết kế Phương án: Trần Nhật Thu, Cao Trường Minh, Quách Hoài Thương, Hữu Tùng, Hồ Trang

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tình trạng: Phương án

Năm thiết kế:  2016

 
Zalo Gọi điện
Hotline tư vấn miễn phí: 0357639629