LAM RESORT

Dự án: Lam Resort

Địa điểm: Quảng Bình, Việt Nam

Chủ đầu tư: 

Thiết kế quy hoạch kiến trúc cảnh quan: DATAA

Nam thiết kế: 2020

Tình trạng: Đang triển khai thiết kế

 Phối cảnh tổng thể dự án, @DATAA 

 

Phối cảnh tổng thể nhìn từ mặt hồ, @DATAA 

 

 >>tham khảo các dự án khác

Facebook Chat