POOL VILLA

 

 

Thiết kế: DATAA architecture and design 

Chủ đầu tư: Tư nhân

Vị trí: Quảng Ngãi, Việt Nam

Tình trạng: Đang xây dựng

Hoàn thành thiết kế:  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế: DATAA architecture and design 

Chủ đầu tư: Tư nhân

Vị trí: Quảng Ngãi, Việt Nam

Tình trạng: Đang xây dựng

Hoàn thành thiết kế:  2016

Facebook Chat