TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Dự án: TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH

Chủ đầu tư: 

Vị trí: Vũng Tàu, Việt Nam.

Thiết kế full: DATAA

Năm thiết kế: 2020

Tình trạng: Đang triển khai thiết kế.

 

Phối cảnh mặt đứng chính, @DATAA 

 

Front yard perspective, @DATAA

 

Phối cảnh mặt đứng chính, @DATAA 

Facebook Chat