TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VỚI CÁC CÔNG ĐOẠN VÀ DỊCH VỤ:

LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ:

Chiến lược phát triển tổng thể dự án

Thu thập các dữ liệu hiện trạng

Kế hoạch và nhiệm vụ chức năng

Các nhiệm vụ chi tiết về trang thiết bị

Hội thảo cho việc xác định và thiết lập nhiệm vụ thiết kế dự án

Nghiên cứu về tổng mức đầu tư

Nghiên cứu chức năng các phòng ban và cấu trúc của tổ chức

Nghiên cứu về tiến độ tổng thể dự án

Các hướng dẫn thiết kế

 

THIẾT KẾ SƠ PHÁC/ SƠ BỘ:

Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng

Nghiên cứu các ý tưởng thiết kế

Nghiên cứu hình khối kiến trúc tổng thể

Phân tích giây chuyền hoạt động

Phân tích các không gian làm việc và các hoạt động vận hành

Bố cục không gian và phân khu chức năng

Dự kiến không gian sử dụng và diện tích 

Các yêu cầu kỹ thuật tổng quát

Khái toán giá thành

Ý tưởng về giải pháp kết cấu và hệ thống cơ điện

Ý tưởng tổng quát về cảnh quan và các đặc điểm kỹ thuật

Ý tưởng tổng quát về thiết kế không gian kiến trúc nội thất

Các nghiên cứu đặc biệt khác

 

THIẾT KẾ KỸ THUẬT:

Phát triển thiết kế kiến trúc dựa trên thiết kế ý tưởng và thiết kế sơ bộ

Nghiên cứu thiết kế các mặt đứng tòa nhà

Nghiên cứu cảnh quan sân vườn gắn liền với công trình

Nghiên cứu việc sữ dụng vật liệu

Nghiên cứu và phát triển các hệ thống lưu thông và vận chuyển

Dự toán sơ bộ

 

THIẾT KẾ CHI TIẾT

Phát triển các chi tiết thiết kế kiến trúc

Lựa chọn vật liệu và phê chuẩn

Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết

Các bản vẽ chi tiết thi công xây dựng

 

GIÁM SÁT THIẾT KẾ VÀ CÁC DỊNH VỤ HỖ TRỢ

Các dịch vụ tiền dự án

Tiến độ chi tiết

Đánh giá hiệu quả về kỹ thuật

Giám sát thiết kế thường xuyên tại công trường

Giám sát thiết kế định kỳ

Xem xét và phê chuẩn các bản vẽ chế tạo tại công trường

Lựa chọn vật liệu và phê chuẩn

Xem xét, đánh giá khi hoàn công

 

> Xem thêm:  Tư vấn thiết kế kiến trúc

 > Xem thêm: Tư Vấn Thiết Kế Quy Hoạch

> Xem thêm: Thiết kế nội thất

> Xem thêm: Thiết kế cảnh quan sân vườn

Zalo Gọi điện
Hotline tư vấn miễn phí: 0357639629