TRẦN NHẬT THU

Kiến Trúc Sư/ Giám đốc điều hành.

CV

NGUYỄN MINH ĐẠT

Thạc Sĩ - Kiến Trúc Sư

CV

CAO TRƯỜNG MINH

Kiến Trúc Sư

CV

NGÔ ĐÌNH MAI NHI

Kiến Trúc Sư

CV

PHẠM CÔNG TRÍ

Kiến Trúc Sư

CV

LÊ VĂN NGÀ

Kiến Trúc Sư

CV

NGUYỄN QUỐC TRUNG

Kiến Trúc Sư

CV

TRẦN QUỐC CƯỜNG

Kiến Trúc Sư

CV

HOÀNG TIẾN DŨNG

Kỹ sư kết cấu

CV

NGUYỄN QUANG THƠ

kiến trúc sư

CV

VƯƠNG THỊ THANH TRÚC

Kiến Trúc Sư

CV

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

Kế toán tổng hợp

CV

Facebook Chat